Edukacja

DZIAŁAMY W OPARCIU O NAJLEPSZE WZORCE, POSIADAMY DUŻE DOŚWIADCZENIE ORAZ SPRAWDZONE PROCEDURY Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO.

Nasze priorytety to uśmiech dzieci i zadowolenie rodziców. Przedszkolaki i ich potrzeby są dla nas inspiracją. Robimy wszystko, żeby dzieciom zapewniać prawidłowy rozwój, zwracając szczególną uwagę na ich indywidualne potrzeby oraz zainteresowania.

Pragniemy, aby MAŁY EUROPEJCZYK był wzorem idealnego przedszkola.

PROGRAMY DYDAKTYCZNE

GŁÓWNYM OBSZAREM NASZYCH PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH DZIAŁAŃ DYDAKTYCZNYCH JEST REALIZACJA OPRACOWANEJ PRZEZ MEN PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO.

W Przedszkolu MAŁY EUROPEJCZYK w oparciu o podstawę programową pracujemy na bazie programów integrujących treści z zakresu edukacji społeczno-moralnej, zdrowotnej, przyrodniczej, językowej, matematycznej i artystycznej:

Czytaj więcej

PROGRAMY EDUKACYJNE

PRZEDSZKOLE MAŁY EUROPEJCZYK TO MIEJSCE, W KTÓRYM DZIECI BAWIĄ SIĘ, EKSPERYMENTUJĄ, POZNAJĄ ŚWIAT WSZYSTKIMI ZMYSŁAMI.

Każdego dnia stają się bardziej samodzielne i odważne, uczą się współpracy i szacunku dla innych. Stwarzamy dzieciom możliwości poznawania i odkrywania świata, doświadczania i swobodnej aktywności.

Czytaj więcej

ZAJĘCIA DODATKOWE

OFERTA EDUKACYJNA PRZEDSZKOLA MAŁY EUROPEJCZYK OBEJMUJE RÓWNIEŻ WARSZTATY ORAZ ZAJĘCIA DODATKOWE POZA PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ.

Prowadzone są przez nauczycieli przedszkola oraz specjalistów na podstawie ich autorskich programów edukacyjnych.

W warsztatach i zajęciach biorą udział wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola. Odbywają się one poza czasem przeznaczonym na realizację podstawy programowej, w godzinach od 12:00 do15:00.

NAUKA PRZEZ ZABAWĘ

ZABAWA, OBOK NAUKI I PRACY, JEST JEDNĄ Z GŁÓWNYCH FORM DZIAŁALNOŚCI CZŁOWIEKA, TYPOWĄ DLA WIEKU DZIECIĘCEGO.

Jako swoisty, główny i niezastąpiony rodzaj aktywności dziecka, a zarazem środek jego ekspresji, jest naturalną drogą zaspokajania jego zainteresowań oraz potrzeb: ruchowych, poznawczych, emocjonalnych i społecznych. Będąc jednocześnie środkiem edukacyjnych oddziaływań, przyczynia się do wielostronnego i harmonijnego rozwoju osobowości dziecka.

Zabawa stwarza przedszkolakom niezliczone okazje do podejmowania aktywności, doznawania radości, pewności siebie, poczucia przydatności, a nawet niezbędności. Jest ona czymś nadzwyczajnym, niepojętym wręcz, dziwnym, magicznym, skoro sprawia, że rzeczy niemożliwe za jej sprawą stają się możliwe.