Kadra pedagogiczna

KADRA PEDAGOGICZNA TO JEDEN Z WIELU NASZYCH ATUTÓW.

Nauczyciele w swojej pracy, wykorzystują najnowsze koncepcje i metody, które gwarantują nauczanie i wychowanie na najwyższym poziomie. Są profesjonalistami w zakresie edukacji przedszkolnej.

NAUCZYCIELE

NASZA KADRA TO WYKWALIFIKOWANI NAUCZYCIELE, KTÓRZY TRAKTUJĄ PRACĘ Z DZIEĆMI JAKO PRZYJEMNOŚC I SPEŁNIENIE.

Systematycznie korzystają z różnych form doskonalenia metodycznego, podczas których poznają nową wiedzę z zakresu psychologii rozwojowej dziecka i innowacji pedagogicznych. Są otwarci na wszelkie nowe metody pracy z dzieckiem. Szczególną uwagę zwracają na aktywność dziecka, rozwijanie jego postawy twórczej oraz efektywną naukę poprzez dobrą zabawę.Swoją pasją inspirują dzieci do odkrywania świata przyrody, do nauki tańca, tworzenia artystycznych prac, eksperymentowania i występowania na scenie. Okazują dzieciom dużo ciepła, cierpliwości i zrozumienia. Pokazują, jak radzić sobie z emocjami, organizować zabawy oraz rozwijać zdolności i pasje.

Nasi nauczyciele posiadają bardzo dobry kontakt z dziećmi, dostrzegają i rozumieją ich potrzeby. Motywują wychowanków do odkrywania świata, dbają, by dzieci swoje poszukiwania mogły prowadzić w atmosferze szacunku, bezpieczeństwa, miłości i życzliwości.

Nauczyciele towarzyszą przedszkolakom w ich rozwoju poprzez:

 • Podmiotowe i twórcze traktowanie
 • Wspieranie w zdobywaniu wiedzy i umiejętności podczas różnorodnych zajęć i działań
 • Wzbudzanie zainteresowania otaczającym światem
 • Rozwijanie i wspieranie indywidualnych zainteresowań i zdolności dzieci
 • Stwarzanie możliwości do nauki zachowań społecznych
 • Przygotowywanie do dalszej edukacji
 • Rozwijanie samodzielności dzieci
 • Stały kontakt z rodzicami

Nasi nauczyciele posiadają:

 • Wykształcenie pedagogiczne
 • Doświadczenie w pracy z dziećmi
 • Potencjał pedagogiczny
 • Specjalizacje
 • Różnorodne talenty

Przedszkole posiada wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną otwartą na dzieci i ich potrzeby.

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

PRZEDSZKOLE POSIADA MOŻLIWOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA DZIECI POSIADAJĄCYCH ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO.

Specjaliści Przedszkola Mały Europejczyk tworzą zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka i prowadzą wielospecjalistyczne, kompleksowe oraz intensywne zajęcia terapeutyczne mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka.

Potrzeby każdego dziecka traktowane są u nas ze szczególną uwagą. Rozpoczynając pracę z dzieckiem w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, każdorazowo realizujemy wielospecjalistyczną diagnozę, w oparciu, o którą planujemy terapię i opracowujemy dla dziecka indywidualny program wczesnego wspomagania. Program jest systematycznie ewaluowany i dostosowywany do aktualnych potrzeb dziecka i jego rodziny.

Zajęcia organizowane są i odbywają się na terenie przedszkola w gabinetach oraz salach, wyposażanych w specjalistyczny sprzęt, niezbędny do realizacji bardzo zróżnicowanego zakresu celów terapeutycznych. Przedszkole dysponuje salą integracji sensorycznej i rehabilitacji, gabinetem logopedyczno-psychologiczny oraz w przyszłości Salą Doświadczeń Świata.

LOGOPEDA

WSZYSTKIE DZIECI PRZEDSZKOLA OBJĘTE SĄ PROFILAKTYKĄ LOGOPEDYCZNĄ.

Grupowa profilaktyka logopedyczna jest bezpłatna i skorelowana jest z programem edukacji językowej i stanowi jej uzupełnienie. W ćwiczeniach logopedycznych realizowanych przez naszego logopedę, wspierany jest prawidłowy rozwój mowy dzieci. Poprzez atrakcyjne dla dzieci zabawy kształtowane są poprawne nawyki związane z mówieniem. Podczas codziennych grupowych zabaw realizowane są ćwiczenia: oddechowe, narządów mowy, słuchowe, artykulacyjne i rozwijające mowę oraz logorytmiczne.

 

PSYCHOLOG

NASZ PSYCHOLOG UDZIELA KONSULTACJI, OBSERWUJE DZIECI I POMAGA W ROZWIĄZYWANIU TRUDNYCH PROBLEMÓW WYCHOWAWCZYCH.

Z indywidualnych porad psychologa skorzystać mogą dzieci oraz rodzice po uprzednim umówieniu terminu. Psycholog prowadzi warsztaty grupowe dla przedszkolaków, dotyczące rozwoju emocjonalno - społecznego dziecka.