PROGRAMY EDUKACYJNE

PRZEDSZKOLE MAŁY EUROPEJCZYK TO MIEJSCE, W KTÓRYM DZIECI BAWIĄ SIĘ, EKSPERYMENTUJĄ, POZNAJĄ ŚWIAT WSZYSTKIMI ZMYSŁAMI.

Każdego dnia stają się bardziej samodzielne i odważne, uczą się współpracy i szacunku
dla innych. Stwarzamy dzieciom możliwości poznawania i odkrywania świata, doświadczania i
swobodnej aktywności.

PROGRAM EDUKACYJNY „JESTEM W SZOKU, UCZĘ SIĘ O PSZOKU”

PSZOK, czyli Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest miejscem gdzie każdy mieszkaniec Olsztyna może bezpiecznie i bezpłatnie dostarczać odpady problemowe i niebezpieczne ze swoich gospodarstw domowych w ilościach zgodnych z Regulaminem PSZOK. Olsztyński Zakład Komunalny nastawiony jest na stałe zwiększanie stopnia świadomości ekologicznej dzieci poprzez aktywną edukację ekologiczną. Ich misją jest przybliżenie wiedzy na temat prawidłowej gospodarki odpadami wynikającej z zasad zrównoważonego rozwoju. Głównym celem programu jest zapoznanie uczestników zajęć z działalnością Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), zwrócenie uwagi na to jakie odpady można oddać do punktu, a także rozbudzenie zainteresowań związanych z selektywną zbiórką surowców wtórnych.

PROJEKT „ZBIERAJ Z KLASĄ” - ZBIÓRKA ZUŻYTYCH BATERII

Projekt zbiórki baterii i sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego „Zbieraj z klasą”, ma na celu propagowanie zachowań ekologicznych wśród dzieci i rodziców. Baterie są odpadem niebezpiecznym zawierającym wybrane metale ciężkie takie jak ołów, kadm i rtęć, które są toksyczne dla naszego organizmu. W przypadku przedostania się do niego wywołują choroby nerek i dysfunkcje różnych układów np.: pokarmowego i nerwowego. Z tego powodu należy zadbać o odpowiednie zabezpieczenie tego odpadu i wyeliminowanie go ze środowiska, poprzez dostarczenie go do punktu zbiórki baterii.
AKADEMIA AQUA FRESH
Kolejna Edycja Ogólnopolskiego Programu Edukacji Zdrowotnej „Akademia Aquafresh” w ramach, której przedszkolaki wspólnie z bohaterami „Pastusiami” uczą się dbania o higienę jamy ustnej. Program realizowany jest w całej Polsce. Problem próchnicy jest nadal ogromny, a badania wskazują, że jesteśmy w czołówce krajów z największą skalą dzieci chorujących na tą chorobę! Naszym zdaniem najlepszym sposobem edukacji jest nauka połączona z zabawą.

PROGRAM „MAMO, TATO, WOLĘ WODĘ”

Jest on odpowiedzią na narastający w polskim społeczeństwie, zwłaszcza wśród dzieci, problem z nadwagą i otyłością. Postanowiliśmy aktywnie włączyć się w kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych wśród najmłodszych, aby przeciwdziałać temu zjawisku. Celem programu jest promowanie właściwych nawyków żywieniowych, ze szczególnym uwzględnieniem roli wody w diecie, a także aktywności fizycznej i proekologicznych postaw.

AKADEMIA ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA

Ma na celu utrwalenie wśród rodziców, dzieci oraz personelu przedszkolnego wiedzy o tym, jak zdrowo się odżywiać, jak dbać o bezpieczeństwo dzieci, jak zapobiegać chorobom oraz minimalizować ich skutki, a także jak dbać o odporność dzieci w okresie wzmożonej zapadalności na grypę i przeziębienia. Materiały edukacyjne opracowane przez ekspertów Akademii Zdrowego Przedszkolaka angażują do wspólnej pracy pracowników przedszkoli, rodziców i dzieci.

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

Kampania społeczna, rozpoczęta w czerwcu 2001 przez Fundację „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” ma na celu propagowanie codziennego, przynajmniej 20-minutowego, czytania dzieciom jako skuteczną, tanią i przyjazną metodę wspomagania ich wszechstronnego rozwoju – psychicznego, umysłowego, społecznego i moralnego – oraz budowania zasobów wewnętrznych dziecka: kompetencji emocjonalnych i intelektualnych.

KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY

Program „Kubusiowi Przyjaciele Natury” to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli, organizowany przez markę Kubuś. Celem programu jest zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne. Głównym zadaniem małych uczestników jest przygotowanie projektów ekologicznych np. organizowanie przyrodniczych wycieczek, ekologicznych akcji np. z okazji Pierwszego Dnia Wiosny oraz wiele innych ekologicznych działań.

CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS

Program jest przeznaczony dla dzieci 5 i 6 letnich, uczęszczających do przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Obejmuje rodziców dzieci oraz pracowników przedszkoli i szkół podstawowych. Ma on na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy oraz wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.

PROGRAM EDUKACYJNY „5 PORCJI WARZYW, OWOCÓW LUB SOKU”

Program skierowany do dzieci, ich rodziców oraz nauczycieli w przedszkolach, którego celem jest propagowanie spożywania 5 porcji warzyw, owoców lub szklanki soku dziennie. Wielu z nas nie zapewnia swojemu organizmowi nawet tej minimalnej ilości, która pozwala zadbać o dobre samopoczucie i kondycję. Pragniemy zaszczepić w dzieciach zasady właściwej diety i zachęcać do spożywania warzyw, owoców i picia soków.