Zajęcia dodatkowe

Edukacja językowa

Nauka języka obcego w okresie przedszkolnym wpływa na rozwój inteligencji dziecka.

Dziecko staje się świadome, tego że, oprócz języka ojczystego, istnieją

czytaj więcej

Edukacja matematyczno – przedsiębiorcza

Matematyka, przedsiębiorczość, przyroda i nauka towarzyszą dzieciom w czasie zajęć edukacyjnych, zabaw i na spacerach.

W naszym przedszkolu cele matematyczne realizowane są zarówno

czytaj więcej

Zajęcia profilaktyczne

Na prawidłowy rozwój dziecka wpływają szeroko pojęte ćwiczenia sensoryczne, logopedyczne, motoryczne oraz korekcyjne.
, a także różnorodne terapie, zabawy i ćwiczenia profilaktyczne, które wspierają prawidłowy rozwój dzieci i są ściśle związane z realizacją

czytaj więcej

Edukacja artystyczna

Rozwijanie predyspozycji artystycznych dzieci oraz rozbudzanie w nich zainteresowania sztuką, wspomaga i stymuluje rozwój kreatywności dzieci.

Przedszkolaki rozwijają indywidualne uzdolnienia poprzez systematyczny

czytaj więcej

Edukacja sportowo – zdrowotna

Propagowanie zdrowego stylu życia przez przedszkole, ma na celu wychowanie zdrowych, aktywnych i odpornych fizycznie dzieci.

Zapewnienie dzieciom swobodnej aktywności ruchowej oraz

czytaj więcej

Edukacja społeczna – kulinarna

Wzmacnianie sfery społecznej i dobrego wychowania dzieci jest inwestycją w ich przyszłość.

Dzieci uczą się prawidłowych zasad zachowania, zwrotów

czytaj więcej

EDUKACJA JĘZYKOWA

Nauka języka obcego w okresie przedszkolnym wpływa na rozwój inteligencji dziecka.

Dziecko staje się świadome, tego że, oprócz języka ojczystego, istnieją również inne języki, którymi można się porozumiewać. Kilkulatek przyswaja język obcy nieświadomie i naturalnie, poprzez zabawę. Nauka języka obcego w przedszkolu wpływa na późniejsze sukcesy dziecka w szkole. Zajęcia związane są ze wszystkim, co otacza przedszkolaki, a tematy i materiały dopasowane są do poziomu ich rozwoju. Aby dzieci mogły przyswajać język obcy naturalnie, wykorzystywane są gry, piosenki i zabawy ruchowe. Celem nauki jest również motywowanie dzieci do pracy w grupie, do myślenia i działania. Dzieci zarówno bawią się, jak i uczą.

czytaj więcej

ATUTY ZAJĘĆ DODATKOWYCH

  • Poszerzają wiedzę i umiejętności dzieci
  • Rozbudzają w dzieciach zaciekawienie światem
  • Uczą wchodzenia w kontakty z rówieśnikami
  • Rozwijają zdolności społeczne dzieci
  • Uczą dzieci zachowań asertywnych oraz radzenia sobie ze stresem
  • Pomagają w nazywaniu i wyrażaniu emocji
  • Kreatywnie i wartościowo wypełniają dzieciom czas
  • Przygotowują dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole na wyższym poziomie