ZAJĘCIA DODATKOWE

MAŁY ARTYSTA
kreatywne warsztaty artystyczno – teatralne

Kreatywne warsztaty artystyczno - teatralne są skierowane do wszystkich dzieci uczęszczających do Przedszkola. Zgodnie z autorskim programem pt.: „MAŁY ARTYSTA” i jego założeniami najważniejszym zadaniem jest rozwijanie uzdolnień artystycznych swoich wychowanków poprzez różnorodne formy aktywności. Stosowanie różnych technik plastycznych i teatralnych przyczynia się do peł¬niejszego rozwoju twórczych uzdolnień dzieci. Kreatywne warsztaty artystyczno – teatralne „MAŁY ARTYSTA” pomagają dzieciom w orientowaniu się w świecie artystycznym oraz w poznawaniu słownictwa koniecznego do zrozumienia i opisywania otaczającej ich przestrzeni.

KIDS LOVE DANCE
warsztaty taneczne

Na warsztatach tanecznych dzieci uczą się kroków tanecznych i prostych układów choreograficznych, poznają kulturę świata, kształtują świadomość własnego ciała i przestrzeni oraz wyrabiają poczucie rytmu. Według autorskiego programu pt. „KIDS LOVE DANCE” nauczanie tańca dzieci w przedszkolu polega na zaznajomieniu ich z muzyką i ruchem. W formie zabawy przy muzyce pokazywane są proste elementy tańca. Taka forma nauki ma na celu przygotowanie dziecka pod względem fizycznym i psychicznym do nauki trudniejszych kroków oraz choreografii tanecznych.

DZWIĘKI ŚWIATA
warsztaty rytmiczno - muzyczne

Warsztaty rytmiczno – muzyczne prowadzone są w przedszkolu we wszystkich grupach wiekowych na podstawie autorskiego programu pt. „DZWIĘKI ŚWIATA”. Jest to cykl zajęć umuzykalniających, mających na celu kształcenie wrażliwości muzycznej poprzez zabawę i ruch. Warsztaty rytmiczno - muzyczne są dla dzieci źródłem radości, dają odprężenie oraz ożywiają pracę umysłu. Dzięki zabawie z muzyką dzieci stają się bardziej otwarte i chętne do współpracy z rówieśnikami. Zabawy i ćwiczenia przy muzyce, które wyrabiają poczucie rytmu, płynność ruchów, doskonalą koordynację ruchowo-słuchową, rozwijają pamięć i słuch muzyczny.

EDUKACJA ARTYSTYCZNA

Rozwijanie predyspozycji artystycznych dzieci oraz rozbudzanie w nich zainteresowania sztuką, wspomaga i stymuluje rozwój kreatywności dzieci. Przedszkolaki rozwijają indywidualne uzdolnienia poprzez systematyczny udział w kreatywnych warsztatach artystyczno - teatralnych, tanecznych oraz rytmiczno - muzycznych. Dzięki nim dzieci mają bezpośredni kontakt z różnymi dziedzinami sztuki: malarstwem, rzeźbą, muzyką, ruchem, tańcem i teatrem. Mają stały dostęp do różnorodnych materiałów i narzędzi stymulujących ich kreatywność i wyobraźnię.

ATUTY ZAJĘĆ DODATKOWYCH

  • Poszerzają wiedzę i umiejętności dzieci
  • Rozbudzają w dzieciach zaciekawienie światem
  • Uczą wchodzenia w kontakty z rówieśnikami
  • Rozwijają zdolności społeczne dzieci
  • Uczą dzieci zachowań asertywnych oraz radzenia sobie ze stresem
  • Pomagają w nazywaniu i wyrażaniu emocji
  • Kreatywnie i wartościowo wypełniają dzieciom czas
  • Przygotowują dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole na wyższym poziomie