ZAJĘCIA DODATKOWE

LEARN -PLAY -FUN
zajęcia z native speakerem z języka angielskiego

Poprzez zajęcia z native speaker'em, dzieci mają bezpośredni kontakt z żywym językiem angielskim, dzięki czemu w sposób naturalny i spontaniczny nabywają umiejętności językowe oraz uczą się z nich korzystać. W trakcie zajęć prowadzonych autorskim programem pt. „LEARN-PLAY-FUN”, dzieci bawią się w gry i zabawy znane ich rówieśnikom z Wysp Brytyjskich. Odpowiednie predyspozycje naszego native speaker'a do pracy z dziećmi sprawiają, że zajęcia z języka angielskiego przynoszą wymierne efekty.

Dzieci poznają język angielski, podobnie jak język ojczysty, dzięki specjalnie zaaranżowanym sytuacjom językowym. W odgrywanych scenkach dzieci przyswajają sobie wiele słówek i zwrotów potrzebnych im w życiu codziennym oraz w relacjach właściwych życiu rodzinnemu oraz rówieśniczemu. Dzieci uczą się prosić o coś, dziękować, nazywać i opisywać przedmioty oraz obiekty w najbliższym otoczeniu.

Zajęcia z języka angielskiego prowadzi pan Ashley Richards – native speaker pochodzący z Wielkiej Brytanii – z Hrabstwa Middlesex, Londyn. Pan Ashley ukończył University Scheidegger Training w Luton, a swoje doświadczenie zdobył m.in. w szkole językowej English First w Chinach.

FUN WITH ENGLISCH
zajęcia z języka angielskiego

Zajęcia z języka angielskiego prowadzone są autorskim programem pt. „FUN WITH ENGLISCH”. Program oparty jest na dydaktyce języka angielskiego. Dzięki niemu dzieci poznają język angielski, rozwijają przede wszystkim umiejętność mówienia i rozumienia ze słuchu w języku angielskim. Przedszkolaki rozwijają pewność siebie w sytuacjach językowych i motywację do samodzielnego porozumiewania się w języku angielskim. Zajęcia z angielskiego prowadzone w przedszkolu stanowią podstawę dalszej nauki języka. Wszystkie umiejętności językowe dzieci nabywają poprzez zabawy i gry, w których jest dużo ruchu, radości i śmiechu, wierszyków, piosenek i wyliczanek. Podczas nauki języka angielskiego dzieciom towarzyszą zabawy ruchowe, plastyczne, konstrukcyjne i muzyczne, ćwiczące spostrzegawczość, zdolności manualne i umiejętność kojarzenia.

Zajęcia z języka angielskiego odbywają się codziennie w każdej grupie wiekowej.

GUTEN TAG
zajęcia z języka niemieckiego

Zajęcia z języka niemieckiego „GUTEN TAG” są prowadzone na podstawie programu pt. „NIEMIECKI OD PRZEDSZKOLA”. Program jest w głównej mierze oparty na dydaktyce i metodyce nauczania najmłodszych. Jest on skierowany do dzieci uczęszczających do przedszkola, które chcą się bawić językiem niemieckim. Program wykorzystuje naturalne predyspozycje dziecka do nauki języka obcego: spontaniczność, wrażliwość, działanie intuicyjne, potrzebę ruchu, jak również krótkotrwałą koncentrację. Tematyka zajęć rozbita jest na poszczególne miesiące. Każdy dział posiada własne zwroty, słowa, które przy pomocy odpowiednich ćwiczeń są powtarzane i utrwalane. Podczas realizacji programu dzieci rozbudzają zainteresowanie kulturą, językiem i obyczajowością Niemiec.

EDUKACJA JĘZYKOWA

Nauka języka obcego w okresie przedszkolnym wpływa na rozwój inteligencji dziecka.

Dziecko staje się świadome, tego że, oprócz języka ojczystego, istnieją również inne języki, którymi można się porozumiewać. Kilkulatek przyswaja język obcy nieświadomie i naturalnie, poprzez zabawę. Nauka języka obcego w przedszkolu wpływa na późniejsze sukcesy dziecka w szkole. Zajęcia związane są ze wszystkim, co otacza przedszkolaki, a tematy i materiały dopasowane są do poziomu ich rozwoju. Aby dzieci mogły przyswajać język obcy naturalnie, wykorzystywane są gry, piosenki i zabawy ruchowe. Celem nauki jest również motywowanie dzieci do pracy w grupie, do myślenia i działania. Dzieci zarówno bawią się, jak i uczą.

ATUTY ZAJĘĆ DODATKOWYCH

  • Poszerzają wiedzę i umiejętności dzieci
  • Rozbudzają w dzieciach zaciekawienie światem
  • Uczą wchodzenia w kontakty z rówieśnikami
  • Rozwijają zdolności społeczne dzieci
  • Uczą dzieci zachowań asertywnych oraz radzenia sobie ze stresem
  • Pomagają w nazywaniu i wyrażaniu emocji
  • Kreatywnie i wartościowo wypełniają dzieciom czas
  • Przygotowują dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole na wyższym poziomie