ZAJĘCIA DODATKOWE

BIZNES JUNIOR
kreatywne warsztaty z przedsiębiorczości

Kreatywne warsztaty z przedsiębiorczości „BIZNES JUNIOR” prowadzone są na podstawie autorskiego programu. Spotkania poświęcone są przedsiębiorczości i kreatywności, które zachęcają dzieci do rozwijania swoich pasji. Podczas warsztatów dzieci uczą się podstawowych technik kreatywnego myślenia i ćwiczą takie umiejętności jak myślenie pytajne, spostrzegawczość, dociekliwość, myślenie kombinacyjne, czyli łączenie rzeczy i idei ze sobą, myślenie transformacyjne.

MATH-RIDERS
innowacyjne warsztaty matematyczno - przyrodnicze

Innowacyjne warsztaty matematyczno - przyrodnicze „MATH-RIDERS” przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym, stanowią wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci w Przedszkolu Mały Europejczyk. W edukacji matematycznej ważną rolę odgrywa niewątpliwie sposób w jaki dzieci zdobywają wiedzę i umiejętności. Warsztaty prowadzone są w formie zabawy i radosnych działań dzieci. Warsztaty przeprowadzane są w sposób intensywny, najbardziej w grupie 6-latków, nie są jednak dla dzieci uciążliwe i nie wiążą się z długotrwałym wysiłkiem.

Na zajęciach wykorzystywane są elementy metody Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej sprzyjające rozwijaniu logicznego myślenia i kształtowaniu pojęć matematycznych u dzieci w wieku przedszkolnym.

LABO-KIDS
odkrywcze warsztaty naukowe

Odkrywcze warsztaty naukowe zawierają elementy tematyki z różnych dziedzin, wykraczających poza ramy programu przedszkolnego. Wprowadzanie tych treści odbywa się na podstawie autorskiego programu pt. „MALLI Naukowcy”, na zasadzie doświadczeń, eksperymentów, gier i zabaw dydaktycznych, ćwiczeń umysłowych, quizów, łamigłówek a przede wszystkim wyszukiwania w różnych źródłach i omawiania ciekawostek z otaczającej nas rzeczywistości przyrodniczej. Wiedza zdobyta podczas tych zajęć wpływa pozytywnie na wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka, a także poszerza jego przedszkolną wiedzę i zainteresowania własne.

Program daje szansę dzieciom na rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień w sposób twórczy, co zapewne zaowocuje na późniejszym etapie ich rozwoju. Przedszkolaki uczą się efektywnie współdziałać w zespole i rozwiązywać problemy w sposób twórczy. Dziecko uczy się samodzielnie podejmować działania na rzecz grupy i ponosić konsekwencje podjętych decyzji.

EDUKACJA MATEMATYCZNO – PRZESIĘBIORCZA

Matematyka, przedsiębiorczość, przyroda i nauka towarzyszą dzieciom w czasie zajęć edukacyjnych, zabaw i na spacerach.

W naszym przedszkolu cele matematyczne realizowane są zarówno podczas zajęć dydaktycznych, jak i w czasie spacerów, zabaw swobodnych, a nawet czynności porządkowych. Naszym celem jest zainteresować i zainspirować dzieci do przedsiębiorczych, przyrodniczych i naukowych przygód. W naszym przedszkolu nauczyciele stwarzają wiele okazji, by rozbudzić w dzieciach zainteresowanie otaczającą nas przyrodą oraz aby zainspirować dzieci do tych przygód. Nauczyciele organizują atrakcyjne sytuacje edukacyjne, projekty, doświadczenia i eksperymenty, które dają dzieciom możliwość pełnego poznania otaczającego je świata.

ATUTY ZAJĘĆ DODATKOWYCH

  • Poszerzają wiedzę i umiejętności dzieci
  • Rozbudzają w dzieciach zaciekawienie światem
  • Uczą wchodzenia w kontakty z rówieśnikami
  • Rozwijają zdolności społeczne dzieci
  • Uczą dzieci zachowań asertywnych oraz radzenia sobie ze stresem
  • Pomagają w nazywaniu i wyrażaniu emocji
  • Kreatywnie i wartościowo wypełniają dzieciom czas
  • Przygotowują dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole na wyższym poziomie