ZAJĘCIA DODATKOWE

CZARODZIEJSKIE SŁOWA
warsztaty z savoir – vivre

Warsztaty z savoir-vivre, czyli z dobrych manier prowadzone są autorskim programem wychowawczym pt. „CZARODZIEJSKIE SŁOWA” z zakresu edukacji kulturalno-społecznej. Warsztaty poświęcone są zasadom poprawnego zachowania w różnych sytuacjach. Skierowane są do wszystkich przedszkolaków i mają na celu naukę dobrych manier, ogłady towarzyskiej, znajomości obowiązujących zwyczajów, norm towarzyskich i reguł grzecznościowych obowiązujących w grupie rówieśniczej oraz w stosunku do wychowawców i członków rodziny. Nawyki stylu bycia kształtują się od najmłodszych lat. Postawy nabyte w dzieciństwie pozostaną na dalsze lata życia, dlatego każdy przedszkolak powinien wiedzieć jak się zachować w różnych sytuacjach. Dzięki warsztatom z savoir-vivre dzieci nauczą się jak kulturalnie obcować z ludźmi, a w przyszłości zawsze będą stanowić wzór do naśladowania.

MAŁY MASTERCHEFI
twórcze warsztaty kulinarne

Wśród wielu zajęć prowadzonych w naszej placówce są również twórcze warsztaty kulinarne prowadzone autorskim programem pt. „MAŁY MASTERCHEF”. Jest to typ zajęć bardzo lubiany przez dzieci starsze oraz młodsze, ponieważ wszystkie dzieci uwielbiają wspólne konsumowanie przygotowanych potraw czy smakołyków. Objęte są nimi wszystkie dzieci z Przedszkola Mały Europejczyk. Za główny cel przyjęto wykształcenie u nich praktycznych umiejętności kulinarnych niezbędnych w dorosłym życiu.

EDUKACJA SPOŁECZNO – KULINARNA

Wzmacnianie sfery społecznej i dobrego wychowania dzieci jest inwestycją w ich przyszłość.

Dzieci uczą się prawidłowych zasad zachowania, zwrotów grzecznościowych, manier przy stole itp. Tę naukę należy rozpocząć bardzo wcześnie, po to aby mieć pewność, że dziecko, w każdej z napotykanych sytuacji zachowa się właściwie.

Rozbudzanie zainteresowań kulinarnych od najmłodszych lat, kiedy dzieci najchętniej przebywają w kuchni, pozwala wpoić przedszkolakom nawyki samodzielnego przygotowywania posiłków. Edukacja kulinarna jest inwestycją w zdrową dietę dziecka w przyszłości.

ATUTY ZAJĘĆ DODATKOWYCH

  • Poszerzają wiedzę i umiejętności dzieci
  • Rozbudzają w dzieciach zaciekawienie światem
  • Uczą wchodzenia w kontakty z rówieśnikami
  • Rozwijają zdolności społeczne dzieci
  • Uczą dzieci zachowań asertywnych oraz radzenia sobie ze stresem
  • Pomagają w nazywaniu i wyrażaniu emocji
  • Kreatywnie i wartościowo wypełniają dzieciom czas
  • Przygotowują dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole na wyższym poziomie