ZAJĘCIA DODATKOWE

TRZYMAMY SIĘ PROSTO
gimnastyka korekcyjna

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej mają charakter korekcyjno-profilaktyczny. Ćwiczenia korekcyjne poprawiają ogólną sprawność fizyczną oraz zaspokajają naturalną potrzebę ruchu. Cel ten osiągany jest poprzez dostosowanie do wieku formy zajęć i stosowne ćwiczenia: ogólno-usprawniające, równoważne, zwinnościowe, oddechowe oraz wzmacniające mięśnie. Autorski program pt. „TRZYMAMY SIĘ PROSTO”, kształtuje nawyki prawidłowej postawy a zabawy i gry ruchowe, odpowiednio dobrane, dostosowane do potrzeb gimnastyki korekcyjnej, uatrakcyjniają zajęcia i mobilizują dzieci do większego wysiłku.

DZIARSKIE SMYKI
zajęcia sportowe

Zajęcia sportowe zapewniają odpowiednią ilość ruchu dzieciom w przedszkolu i prowadzone są na postawie autorskiego programu „DZIARSKIE SMYKI”. Aktywność sportowa pomaga bezpiecznie rozładować stres oraz przyzwyczaja dziecko do zdrowego, sportowego stylu życia. Uczy też zachowań społecznych - zarówno rywalizacji, jak i współpracy. Gry i zabawy sportowe pozwalają maluchom zebrać różnorodne doświadczenia ruchowe. Dobra kondycja daje dzieciom więcej energii, którą mogą ukierunkować na poznawanie świata. Na zajęciach sportowych dzieci uczestniczą w grach i zabawach ruchowych, poznają elementy gier zespołowych, pokonują tory przeszkód oraz oswajają się ze sprzętem sportowym.

EDUKACJA SPORTOWO – ZDROWOTNA

Propagowanie zdrowego stylu życia przez przedszkole, ma na celu wychowanie zdrowych, aktywnych i odpornych fizycznie dzieci. Zapewnienie dzieciom swobodnej aktywności ruchowej oraz organizowanie zabaw i zawodów sportowych z wykorzystaniem atrakcyjnych przyborów gimnastycznych, pozwala na wdrażanie prawidłowych nawyków i przyzwyczajeń zdrowotnych, a także na propagowanie zdrowego stylu życia. W ciągu całego tygodnia dzieci mają zapewnione dodatkowe zajęcia ruchowe, sportowe i gimnastykę korekcyjną.

ATUTY ZAJĘĆ DODATKOWYCH

  • Poszerzają wiedzę i umiejętności dzieci
  • Rozbudzają w dzieciach zaciekawienie światem
  • Uczą wchodzenia w kontakty z rówieśnikami
  • Rozwijają zdolności społeczne dzieci
  • Uczą dzieci zachowań asertywnych oraz radzenia sobie ze stresem
  • Pomagają w nazywaniu i wyrażaniu emocji
  • Kreatywnie i wartościowo wypełniają dzieciom czas
  • Przygotowują dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole na wyższym poziomie