ZAJĘCIA DODATKOWE

WSPÓLNY ŚWIAT
zajęcia grupowe z elementami integracji sensorycznej

Zajęcia grupowe z elementami integracji sensorycznej „WSPÓLNY ŚWIAT”, wspierają rozwój dzieci bądź korygują zaburzone funkcje rozpoznawania i przetwarzania bodźców sensorycznych z układu czucia głębokiego, układu przedsionkowego, zmysłu równowagi, zmysłu dotyku, wzroku, słuchu, węchu. Dzieci są zachęcane do zwiększania świadomości własnego ciała, samodzielności, dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi, nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu.

ŚWIAT EMOCJI
grupowe warsztaty psychologiczne

Grupowe warsztaty psychologiczne „ŚWIAT EMOCJI”, to zajęcia o emocjach, dające dzieciom umiejętności radzenia sobie z nimi i rozumienia ich. Emocje odgrywają zasadniczą rolę w życiu każdego człowieka – również dziecka. Towarzyszą mu w różnych sytuacjach, odpowiadają za relacje ze światem zewnętrznym. Autorski program pt. „ŚWIAT EMOCJI” pozwala kształtować prawidłowe postawy, umiejętności społeczne oraz rozwój emocjonalny dziecka. Daje możliwość trafnie formować sferę emocjonalną dziecka. Kształtuje umiejętności współdziałania w grupie w sytuacjach problemowych. Uświadamia źródła emocji i pokazuje, co one ze sobą niosą. Zwraca uwagę dzieci, na znaczenie ich osoby w grupie.

Na zajęciach wykorzystywane są elementy metody Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej sprzyjające rozwijaniu logicznego myślenia i kształtowaniu pojęć matematycznych u dzieci w wieku przedszkolnym.

GŁOSKOLANDIA
grupowe warsztaty logopedyczne

Grupowe warsztaty logopedyczne „GŁOSKOLANDIA” kształtujące mowę skierowane są do wszystkich przedszkolaków i prowadzone są na podstawie autorskiego programu logopedycznego pt.: „GIMNASTYKA BUZI I JĘZYKA”. W czasie grupowych warsztatów logopedycznych przedszkolaki ćwiczą swój aparat artykulacyjny, czyli innymi słowy ćwiczą język, wargi, żuchwę, podniebienie miękkie, poprawiając ich sprawność i precyzję ruchów istotną podczas mówienia. Dzieci biorą udział w zabawach dźwiękonaśladowczych, czyli onomatopejach oraz ćwiczą i doskonalą swój słuch zarówno fizyczny jak i fonematyczny. Przedszkolaki wykonują ćwiczenia oddechowe, zawsze w formie miłej zabawy, które mają na celu naukę prawidłowego oddychania przez nos, wydłużania fazy wydechu i prawidłowej emisji głosu. Dzieci rozwijają swoje kompetencje językowe i komunikacyjne oraz wzbogacają swój słownik zarówno bierny jak i czynny.

ZWINNE PALUSZKI
nowatorskie warsztaty z terapii ręki

Nowatorskie warsztaty z terapii ręki prowadzone są w oparciu o autorski program pt. „ZWINNE PALUSZKI”. Przeznaczone są dla wszystkich przedszkolaków. Ręka, jako wyspecjalizowany narząd, odpowiedzialna jest w naszym ciele za wiele funkcji. Terapia ręki to zagadnienie bardzo szerokie czerpiące wiedzę z różnych dziedzin. Opiera się na rozwoju psychomotorycznym oraz prawach i regułach, które ten rozwój determinują.

Warsztaty z terapii ręki „ZWINNE PALUSZKI” mają na celu usprawnianie tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców, jak również dostarczania wrażeń dotykowych i poznawania dzięki nim różnych kształtów, struktur materiałów oraz nabywania umiejętności ich rozróżniania. Warsztaty z terapii ręki służą również osiągnięciu samodzielności w podstawowych czynnościach życia codziennego.

NUTKI I BAJECZKI
warsztaty terapeutyczne: bajkoterapia i muzykoterapia

Warsztaty terapeutyczne: bajkoterapii i muzykoterapii prowadzone są w oparciu o program własny pt: „NUTKI I BAJECZKI”. Warsztaty terapeutyczne z wykorzystaniem nowatorskich metod prowadzone są dla wszystkich dzieci z przedszkola. Misją warsztatów terapeutycznych: bajkoterapii i muzykoterapii jest wsparcie dzieci w radzeniu sobie z trudnymi uczuciami oraz ogólnym rozwojem osobowości. Podstawowymi środkami oddziaływania w bajkoterapii i muzykoterapii są bajki terapeutyczne oraz dźwięk, muzyka, która często jest wyzwalaczem i katalizatorem przeżyć oraz emocji.

HAPPY KIDS AND DOGS
warsztaty z dogoterapii

Warsztaty z dogoterapii „HAPPY KIDS AND DOGS” pozwalają wszystkim przedszkolakom nawiązać emocjonalny kontakt, specyficzną więź pomiędzy dzieckiem i psim terapeutą. Więź, która staje się motywatorem działań, daje poczucie bezwarunkowej akceptacji i sympatii. Warsztaty z dogoterapii dają bardzo szybkie i zauważalne rezultaty, które zawdzięcza się przede wszystkim cechom psa. Obecność psa na warsztatach z dogoterapii „HAPPY KIDS AND DOGS”, staje się motywacją do podejmowania działań, przynosi ukojenie i radość, odrywa od codziennej rzeczywistości naszych przedszkolaków. Dotyk, kontakt emocjonalny, poczucie współistnienia dziecka z psem, który posiada uczucia wyższe, to otwarte wrota możliwości do podnoszenia jakości wszystkich działań przedszkolaków.

ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE

Na prawidłowy rozwój dziecka wpływają szeroko pojęte ćwiczenia sensoryczne, logopedyczne, motoryczne oraz korekcyjne, a także różnorodne terapie, zabawy i ćwiczenia profilaktyczne, które wspierają prawidłowy rozwój dzieci i są ściśle związane z realizacją programu przedszkola.

ATUTY ZAJĘĆ DODATKOWYCH

  • Poszerzają wiedzę i umiejętności dzieci
  • Rozbudzają w dzieciach zaciekawienie światem
  • Uczą wchodzenia w kontakty z rówieśnikami
  • Rozwijają zdolności społeczne dzieci
  • Uczą dzieci zachowań asertywnych oraz radzenia sobie ze stresem
  • Pomagają w nazywaniu i wyrażaniu emocji
  • Kreatywnie i wartościowo wypełniają dzieciom czas
  • Przygotowują dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole na wyższym poziomie