Kadra

Kadra pedagogiczna to jeden z wielu naszych atutów.

Nauczyciele w swojej pracy, wykorzystują najnowsze koncepcje i metody, które gwarantują nauczanie i wychowanie na najwyższym poziomie. Są profesjonalistami w zakresie edukacji przedszkolnej.

Nasza kadra to wykwalifikowani nauczyciele, którzy traktują pracę z dziećmi jako przyjemność i spełnienie.

Systematycznie korzystają z różnych form doskonalenia metodycznego, podczas których poznają nową wiedzę z zakresu psychologii rozwojowej dziecka i innowacji pedagogicznych. Są otwarci na wszelkie nowe metody pracy z dzieckiem. Szczególną uwagę zwracają na aktywność dziecka, rozwijanie jego postawy twórczej oraz efektywną naukę poprzez dobrą zabawę.Swoją pasją inspirują dzieci do odkrywania świata przyrody, do nauki tańca, tworzenia artystycznych prac, eksperymentowania i występowania na scenie. Okazują dzieciom dużo ciepła, cierpliwości i zrozumienia. Pokazują, jak radzić sobie z emocjami, organizować zabawy oraz rozwijać zdolności i pasje.

Nasi nauczyciele posiadają bardzo dobry kontakt z dziećmi, dostrzegają i rozumieją ich potrzeby. Motywują wychowanków do odkrywania świata, dbają, by dzieci swoje poszukiwania mogły prowadzić w atmosferze szacunku, bezpieczeństwa, miłości i życzliwości.

Nauczyciele towarzyszą przedszkolakom w ich rozwoju poprzez:

 • Podmiotowe i twórcze traktowanie
 • Wspieranie w zdobywaniu wiedzy i umiejętności podczas różnorodnych zajęć i działań
 • Wzbudzanie zainteresowania otaczającym światem
 • Rozwijanie i wspieranie indywidualnych zainteresowań i zdolności dzieci
 • Stwarzanie możliwości do nauki zachowań społecznych
 • Przygotowywanie do dalszej edukacji
 • Rozwijanie samodzielności dzieci
 • Stały kontakt z rodzicami

Nasi nauczyciele posiadają:

 • Wykształcenie pedagogiczne
 • Doświadczenie w pracy z dziećmi
 • Potencjał pedagogiczny
 • Specjalizacje
 • Różnorodne talenty
Przedszkole posiada wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną otwartą na dzieci i ich potrzeby,