JEDYNE TAKIE PRZEDSZKOLE W OLSZTYNIE

OD 01.09.2016 ROKU PRZEDSZKOLE MAŁY EUROPEJCZYK REALIZUJE ZADANIE PUBLICZNE W ZAKRESIE WYCHOWANIA PRZEDZKOLNEGO, W ZWIĄZKU Z WYGRANYM KONKURSEM OFERT OGŁOSZONYM PRZEZ PREZYDENTA OLSZTYNA

Jest przedszkolem oferującym wysoki poziom i profesjonalizm.
Zapewnia możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego dzieciom w wieku 2,5 – 6 lat.
Realizuje 5 godzin podstawy programowej za darmo, za każdą następną godzinę pobytu dziecka w przedszkolu opłata wynosi 1 zł, a za pół godziny 50 gr.

Przedszkole MAŁY EUROPEJCZYK jest największym w Olsztynie przedszkolem, które przyjmuje dzieci na zasadach przedszkoli miejskich.

To nowoczesna, profesjonalna niepubliczna placówka oświatowa.